Logo
Logo
Logo

Project Server

system zarządzania projektami klasy PPM

Microsoft Project Server jest systemem umożliwiającym zarządzanie projektami, programami oraz portfelami projektów w organizacji. Zaproponowane przez Microsoft rozwiązanie to system klasy PPM (Project and Portfolio Management) umożliwiający centralne monitorowanie projektów firmy, w oparciu o rozwiązanie wdrożone w strukturze organizacji.

Główną funkcją systemu Microsoft Project Server jest możliwość zarządzania projektami i programami. Rozwiązanie zostało oparte o doskonale znany przez większość kierowników projektów program Microsoft Project Professional, rozszerzając warstwę współpracy dzięki platformie Microsoft SharePoint.

Elastyczne zarządzanie portfelem projektów

Efektywne zarządzanie zasobami

Elastyczność rozwiązania

dostosowanie rozwiązania do potrzeb organizacji bez spowalniania pracy

Zwinność i kontrola

decyzje podejmowane na danych, jedno miejsce – komplet informacji

Wszystko w jednym miejscu

zarządzanie pracą, czasem i zadaniami

Efektywna współpraca

dzięki społecznościowym środowiskom programu SharePoint udostępnianie plików, treści, dyskusji staje się proste i szybkie

Łatwe zarządzanie harmonogramem

śledzenie postępu, zarządzanie zmianą, kontrola budżetu

Kontrola budżetu

śledzenie wydajności kosztów, zapewnienie realizacji budżetu z przewidywanymi korzyściami

Ułatwiona analiza i selekcja portfela

skuteczna analiza i selekcja projektów, które najlepiej odzwierciedlają strategię biznesową organizacji i maksymalizują zwrot z inwestycji

Zarzadzanie problemami i ryzykami

kontrola, kategoryzacja, identyfikacja potencjalnych ryzyk i problemów oraz odpowiednie zarządzanie nimi

Przejrzyste i spójne raportowanie

wachlarz dostosowanych raportów oraz możliwość wykorzystania analizy biznesowej, aby zapewnić widoczność i wsparcie decyzyjne w celu proaktywnego zarządzania projektami, programami i portfelami

Rozwiązanie dedykowane dla:

  • Przedsiębiorstw, które kładą nacisk na terminowość i finanse
  • Firm, których polityka bezpieczeństwa nie pozwala na przejście do chmury publicznej
  • Organizacji z sektora public i private
  • Firm, które prowadzą projekty o wysokim budżecie i długim czasie trwania
  • Organizacji, w których portfelu znajduje się więcej niż 100 projektów
  • Firm, które zarządzają projektami w oparciu o różne metodyki, czyli dostosowują metodykę zarządzania do potrzeb projektu
  • Organizacji, dla których procedury i formalności związane z zarządzaniem projektami są istotnym elementem działalności

Cechy rozwiązania

Tworzenie inicjatyw

Konwersja inicjatywy w projekt

Opis projektu

Zarządzanie harmonogramem

Przydzielanie zadań

Raportowanie czasu pracy

Zarządzanie pracą w harmonogramie

Proces zatwierdzania zasobów

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie interesariuszami

Rejestr produktów projektu

Zarządzanie programami

Cykl życia Projektu

Tworzenie portfeli projektów

Finanse portfela

Monitorowanie ryzyk portfela

Priorytetyzacja projektów

Śledzenie realizacji celów

Harmonogram całego portfela

Raportowanie portfela projektów

Praca z aplikacją Microsoft Project

Kontakt

+48 58 380 01 10

Siedziba spółki
ul. Uphagena 27,
80-237 Gdańsk, Poland
biuro@mvproject.pl

Oddział Warszawa
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
biuro@mvproject.pl

Logo

Cookies gwarantują poprawne działanie, ciągłe doskonalenie strony internetowej oraz wyświetlanie treści dostosowanych do Twoich potrzeb. Korzystając z tej strony zezwalasz nam na używanie plików cookies, pikseli, tagów i podobnych technologii. Polityka cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close